alta-municipality-located-west-of-finnmark-bordering-hammerfesAlta kommune ligger vest i Finnmark, og grenser til Hammerfest, Loppa, Kvalsund, Porsanger, Karasjok og Kautokeino. Kommunen har et areal på 3.849 kvadratkilometer, og omfatter generelt sett området rundt Altafjorden. Det aller meste av kommunens areal er fjell og vidder. Nesten 6 % er skog, mens kun 0,5 % er jordbruksareal. Med et innbyggertall på 20.000 er Alta den mest folkerike kommunen i Finnmark fylke. Mens de fleste andre kommuner i fylket har sett en nedgang i befolkningen de senere årene, har man i Alta hatt en jevn og delvis sterk vekst helt siden etterkrigstiden. Omtrent 15.000 av innbyggerne bor i Alta by, mens bebyggelsen ellers er fordelt på små grender i kommunen.

Den vestlige delen av kommunen består generelt sett av en rekke storslagne fjell. Høyest av disse er Haldde, som ruver 1149 meter over havet. Kommunens østlige del tilhører Finnmarksvidda, og inkluderer en rekke dalfører og vassdrag. Her finner man blant annet Altaelva som er regnet som en av Norges beste lakseelver. De største dalførene i Alta kommune er Altadalen, Tverrelvdalen og Eibydalen. Disse dalene er frodige, og inneholder de rikeste furuskogene i fylket. Byen Alta ligger ved munningen av Altadalen, og er en sammenslåing av tettstedene Bossekop, Bukta og Elvebakken.

Når det gjelder klimaet i Alta kan man si at det ligger et sted mellom innlands- og kystklima. Temperaturene er sjelden under -25 grader, men samtidig sjelden over 25 grader. Sammenlignet med sørligere steder i landet er våren spesielt kald og kommer sent. I 2013 hadde man den høyeste maitemperaturen noensinne med 8,5 grader. Sommeren i Alta er imidlertid gjerne uvanlig varm med tanke på den nordlige beliggenheten, med en gjennomsnittstemperatur som ofte overstiger det man har i Midt-Norge. Alta har dessuten lite nedbør i et vanlig år, med omtrent halvparten av det man har i Oslo.